facebook-profile-picture

סויוז מולטפילם

סויוזמולטפילם (Союзмультфильм) הוא אולפן סרטי אנימציה הוותיק ביותר ברוסיה ואולפן הפקת סרטי אנימציה הגדול ביותר בתקופת ברית המועצות. גם כיום זהו אולפן הפקת הסרטים הגדול ביותר ברוסיה. הוקם ב-10 ביוני 1936 במוסקבה, באותה שנה יצא סרט האנמציה הסובייטי הראשון "באפריקה חם". עם פירוק ברית המועצות התפצל האולפן למספר חברות והופסקה יצירת סרטים חדשים.

נו, פוגודי! פרק 16 – בעולם של סיפורי העם הרוסי

נו, פוגודי! פרק 16 – בעולם של סיפורי העם הרוסי In the World of Russian Folk Tales

נו, פוגודי! פרק 15 – בית התרבות

נו, פוגודי! פרק 15 – בית התרבות The House of Culture

נו, פוגודי! פרק 14 – הבית של הטכנאים הצעירים

נו, פוגודי! פרק 14 – הבית של הטכנאים הצעירים The House of Young Technicians

נו, פוגודי! פרק 13 – המשחקים האולימפיים

נו, פוגודי! פרק 13 – המשחקים האולימפיים Olympic Games

נו, פוגודי! פרק 12 – מוזיאון

נו, פוגודי! פרק 12 – מוזיאון Museum

נו, פוגודי! פרק 11 – הקרקס

נו, פוגודי! פרק 11 – הקרקס Circus

נו, פוגודי! פרק 10 – אתר בנייה ובית החולים

נו, פוגודי! פרק 10 – אתר בנייה ובית החולים Construction Site and Hospital

נו, פוגודי! פרק 9 – אולפן טלוויזיה

נו, פוגודי! פרק 9 – אולפן טלוויזיה Television Studio

נו, פוגודי! פרק 8 – חגיגות השנה החדשה

נו, פוגודי! פרק 8 – חגיגות השנה החדשה New Year Celebration

נו, פוגודי! פרק 7 – מסע בים

נו, פוגודי! פרק 7 – מסע בים Sea Voyage

נו, פוגודי! פרק 6 – אזורי הכפר

נו, פוגודי! פרק 6 – אזורי הכפר Countryside

נו, פוגודי! פרק 5 – העיר ותחנת הרכבת

נו, פוגודי! פרק 5 – העיר ותחנת הרכבת City and Train Station