facebook-profile-picture

סויוז מולטפילם

סויוזמולטפילם (Союзмультфильм) הוא אולפן סרטי אנימציה הוותיק ביותר ברוסיה ואולפן הפקת סרטי אנימציה הגדול ביותר בתקופת ברית המועצות. גם כיום זהו אולפן הפקת הסרטים הגדול ביותר ברוסיה. הוקם ב-10 ביוני 1936 במוסקבה, באותה שנה יצא סרט האנמציה הסובייטי הראשון "באפריקה חם". עם פירוק ברית המועצות התפצל האולפן למספר חברות והופסקה יצירת סרטים חדשים.